Gửi thông tin liên hệ

Thông tin chung

CỔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) - 24.62532.740

Fax: (0299) 3821448

Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn

Website: http://cet.vnu.edu.vn/