Gửi thông tin liên hệ

Thông tin chung

CỔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà HT2, Khu Đô thị Đại học Quốc gia, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: (+84) - 24.62532.740

Fax: (0299) 3821448

Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn

Website: http://cet.vnu.edu.vn/