Khảo thí

Thiết kế, xây dựng, phát triển các bộ công cụ khảo thí, các ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực (ĐGNL) người học hoặc ứng viên phục vụ công tác tuyển chọn, tuyển sinh và đánh giá kết quả đào tạo theo kế hoạch và chỉ đạo của ĐHQGHN.

Xem chi tiết

Sự kiện