Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký dự thi HSA đợt thi tháng 5-7/2022

19/04/2022: Căn cứ Quy chế thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định 688/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN; Công văn số 283/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 24/01/2022 về việc tổ chức dạy học trực tiếp; Văn bản số 1052/UBND-KGVX ngày 8/4 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động giáo dục trở lại bình thường; Thực hiện Thông báo kết luận số 1230/TB-ĐHQGHN ngày 15/04/2022 của Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị giao ban Cơ quan ĐHQGHN tháng 4 năm 2022; Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký, quy mô các đợt thi HSA tháng 5-7/2022 và đề xuất của thường trực Hội đồng thi Đánh giá năng lực (HSA) học sinh THPT năm 2022 tại phiên họp ngày 19/04/2022, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo về đăng ký dự thi HSA các đợt thi tháng 5-7 năm 2022 như sau:

- Trở lại trạng thái đăng ký dự thi bình thường từ 10 giờ 00 ngày 26/4/2022 (thứ Ba) sau thời gian ưu tiên ca thi cho thí sinh mới. Thời gian đăng ký giữa 02 ca thi liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày. Đối tượng dự thi là các thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT có nguyện vọng thi HSA để xét tuyển đại học/cao đẳng và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch Covid-19. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN không khuyến khích thí sinh đăng ký dự thi nhiều lượt và có thể dừng phục vụ để đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi đợt thi trong trường hợp cần thiết.

- Lịch các đợt thi tháng 7/2022 có thể thay đổi hoặc dừng phục vụ tùy thuộc vào lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và nhu cầu đăng ký thi của thí sinh.

Trân trọng thông báo./.