Thông báo đối tượng đăng ký dự thi ĐGNL đợt 214

Ngày 18/8/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 2412/ĐHQGHN-ĐT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hỗ trợ lập danh sách thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguyện vọng đăng ký dự thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức ngày 15 - 16/9/2021 (đợt 214) để lấy kết quả xét tuyển đại học. Theo đó, các thí sinh đăng ký dự thi đợt 214 gồm:

1) Các thí sinh diện được xét đặc các tốt nghiệp THPT năm 2021.

2) Thí sinh tự do có đăng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển đại học nhưng không thể đi thi đợt 1 và đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi ĐGNL gửi về Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (bản mềm gửi về địa chỉ  emai:khaothi@vnu.edu.vn) trước 17h00 ngày 06/9/2021.