Hội nghị Khảo thí trực tuyến lân thứ I năm 2021

Trung tâm Khảo thí Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khảo thí trực tuyến lần thứ I năm 2021 nhằm: 

"GIỚI THIỆU CÁC BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Ở VIÊT NAM"
----------------------------------------
Thời gian: 14 giờ 00 thứ Tư, ngày 24 tháng 02 năm 2021
Địa điểm: Phòng 203, Nhà Điều hành ĐHQGHN
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Xin vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo bằng cách điền thông tin theo mẫu sau tại link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeykQtxGYYun5r0lBOck6oeehdGg02aWyx_VylaL_piZlU5RQ/viewform