Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội

I.    MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

1.    Phạm vi áp dụng

-    Văn bản này hướng dẫn các đơn vị đào tạo sau đại học thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2017 đối với các chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng.
-    Các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Viện Quốc tế Pháp ngữ và các chương trình thí điểm tuyển sinh theo phương thức xét tuyển được thực hiện theo phương án tuyển sinh riêng do ĐHQGHN phê duyệt, không đề cập đến trong văn bản này.

2.    Thời gian tuyển sinh

Đợt 1 năm 2017 thi tuyển vào các ngày 22 và 23/04/2017; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 25/04 đến 09/05/2017.

Lịch tuyển sinh chi tiết:

Công việc

Thời gian

Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 22/04/2017

Thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực

Chiều thứ Bảy, 22/04/2017

Thi môn Cơ sở

Sáng Chủ nhật, 23/04/2017

Thi môn Ngoại ngữ

Chiều Chủ nhật, 23/04/2017

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 25/04 đến 09/05/2017

 

Riêng Trường ĐHNN thực hiện theo lịch sau:

Công việc

Thời gian

Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 22/04/2017

(từ 8h00 đến 8h45)

Thi môn Cơ sở (phần Đọc hiểu, từ vựng, ngữ pháp và viết luận)

Sáng thứ Bảy, 22/04/2017

(từ 9h00 đến 10h30)

Thi môn Cơ sở (phần Phỏng vấn)

Chiều thứ Bảy, 22/04/2017

Thi môn Cơ bản

Sáng Chủ nhật, 23/04/2017

(Từ 8h30 đến 10h30)

Thi môn Ngoại ngữ

Chiều Chủ nhật, 23/04/2017

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 25/04 đến 09/05/2017

TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
 
1.    Phương thức tuyển sinh
a)    Tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực đối với các chuyên ngành được ĐHQGHN phê duyệt. 
b)    Tuyển sinh theo phương thức truyền thống đối với các chuyên ngành còn lại. 
 
2.    Môn thi tuyển sinh

 a)    Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi Ngoại ngữ, môn thi cơ bảnvà môn thi cơ sở.
-    Môn ngoại ngữ (bao gồm cả ngoại ngữ thứ hai cho người dự tuyển vào chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài);
-    Hai môn thi khác bao gồm môn thi cơ bản và môn thi cơ sở. Trong đó môn thi cơ sở là môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo, được xác định theo yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Mỗi môn thi có thể kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích hợp kiểm tra kiến thức một số môn học của trình độ đại học;
-    Đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực, môn thi cơ bản được thay thế bằng bài thi đánh giá năng lực tổng hợp.
b)    Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của đơn vị đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
-    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
-    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;
-    Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 
-    Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tươngđương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục1 và Phụ lục2).

3.    Bổ sung kiến thức

a)    Việc tổ chức bổ sung kiến thức và cấp giấy chứng nhận kèm theo bảng điểm cho các thí sinh đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức do các đơn vị đào tạo có ngành đào tạo đại học tương ứng thực hiện.
b)    Lịch tổ chức bổ sung kiến thức và các quy định về chương trình bổ sung kiến thức được thông báo công khai trên website của đơn vị tổ chức bổ sung kiến thức ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức bổ sung kiến thức.
c)    Người học phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với trình độ đại học.
d)    Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức phải được nộp kèm trong hồ sơ đăng kí dự thi.    

4.    Đối tượng và chính sách ¬ưu tiên

a)    Đối tượng ưu tiên
-    Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
-    Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;
-    Th¬ương binh, ng¬ười hư¬ởng chính sách như¬ th¬ương binh;
-    Con liệt sĩ;
-    Anh hùng lực lư¬ợng vũ trang, anh hùng lao động;
-    Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
b)    Mức ưu tiên
-    Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

5.    Đăng kí dự thi và xử lí thông tin đăng kí dự thi

Năm 2017, việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến. 
Nhiệm vụ của thí sinh: 
-    Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ:http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn.Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. 
Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.
-    Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại đơn vị.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được công bố công khai trên website của đơn vị đào tạo từ 17h00, ngày 14/04/2017.
a)    Một số lưu ý đối với bài thi đánh giá năng lực:
-    Bài thi Đánh giá năng lực gồm 2 phần: phần viết luận và phần trắc nghiệm. Thí sinh làm bài thi Phần viết luận trên giấy thi thông thường, phần trắc nghiệm trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.
-    Thời gian làm bài là 150 phút (không kể thời gian phát đề và thu bài), trong đó phần viết luận là 50 phút, phần trắc nghiệm là 100 phút; phần viết luận thực hiện trước, phần trắc nghiệm thực hiện sau.
-    Sau khi hoàn thành phần viết luận, thí sinh nộp bài tại chỗ cho giám thị và tiếp tục thực hiện phần thi trắc nghiệm. 
-    Kết thúc thời gian làm bài, thí sinh phải kí vào 2 danh sách riêng: danh sách thu bài phần viết luận và danh sách thu bài phần trắc nghiệm (mỗi danh sách được lập thành 2 bản) và nộp lại toàn bộ đề thi đã nhận trong buổi thi.
-    Sau khi nộp bài xong, thí sinh ở lại 10 phút để trả lời Phiếu lấy ý kiến phản hồi về kì thi đánh giá năng lực.
b)    Thời gian thực hiện các công việc chính trong các buổi thi
Tập trung thí sinh làm thủ tục thi vào buổi sáng các ngày 22/04/2017, bắt đầu từ 08h30. 
Thời gian thực hiện các công việc trong các buổi thi như sau:
    Sáng:    07 h 00:    Gọi thí sinh vào phòng thi
        07 h 20:    Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
        07 h 30:    Làm bài
        10 h30:    Thu bài
    Chiều:     13 h 30:    Gọi thí sinh vào phòng thi
        13 h 50:    Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
        14 h 00:    Làm bài
        17 h 00:    Thu bài
Các trường hợp riêng: 
-    Môn thi cơ sở của Trường ĐHNN:
•    Phần Đọc hiểu, từ vựng, ngữ pháp và viết luận:
    08 h 50:    Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
    09 h 00:    Làm bài
    10 h30:    Thu bài
•    Phần Phỏng vấn: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 h 30, kết thúc khi phỏng vấn hết thí sinh.
    - Môn thi Cơ bản của Trường ĐHNN:
        07 h 45:    Gọi thí sinh vào phòng thi
        08 h 20:    Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
        08 h 30:    Làm bài
        10 h30:    Thu bài
-    Bài thi Đánh giá năng lực thi vào chiều ngày 22/04/2017, thời gian bắt đầu: 13h 30, kết thúc: 16h 50 (tổng thời gian làm bài là 150 phút).
-    Buổi thi môn Ngoại ngữ, chiều ngày 23/04/2017, thời gian bắt đầu làm bài: 14h 05; thu bài: 16h 05.

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Đăng kí dự tuyển 

Năm 2017, việc đăng kí dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần. 
Nhiệm vụ của thí sinh: 
-    Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn, đồng thời nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của đơn vị (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). 
    Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện): từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017. 
-    Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của đơn vị hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại đơn vị.
2. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển

Người dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây: 
-    Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự tuyển được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận;
-    Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 
-    Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

3.    Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân

Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các đơn vị đào tạo trong và ngoài ĐHQGHN nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 41, Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh (CTS) đào tạo tiến sĩ.
4.    Hồ sơ chuyên môn của người dự tuyển

a)    Hồ sơ chuyên môn (HSCM) dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm các văn bản được quy định đối với hồ sơ đăng kí dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.
b)    Bài luận về dự định nghiên cứu cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn đơn vị đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

5.    Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh

a)    HĐTS SĐH các đơn vị tổ chức đánh giá HSCM tại các tiểu ban chuyên môn của đơn vị từ ngày từ ngày 25/04//2017 đến 09/05/2017.
b)    Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh
-    Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn. Vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh phải phù hợp với các lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà đơn vị chuyên môn đang thực hiện, có người đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn. Các thành viên Tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá thí sinh về các mặt: tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về ý tưởng đối với các mong muốn đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tính khả thi trong kế hoạch để đạt những mong muốn đó và những tư chất cần có của một nghiên cứu sinh. 
-    Thành viên tiểu ban chuyên môn đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng và kết quả trình bày bài luận về dự định nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu.

IV.    PHÚC KHẢO

1. Thời hạn phúc khảo: trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
2. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định. Nếu sau khi phúc khảo, kết quả điểm thay đổi thì HĐTS SĐH hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.
3. Không phúc khảo đối với kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn.