Thông tin dành cho sinh viên dự thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin học kỳ I năm học 2019 - 2020

 

      THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020 (ĐỢT 2 ĐẾN ĐỢT 6)

-----------------------------

 

  • Thông tin dành riêng cho sinh viên Trường Đại học KHXH&NV:

             - Địa điểm thi: Trường Đại học KHXH&NV (nhà BC).

             - Số hiệu đợt thi: Đợt 6.

             - Ngày thi của sinh viên: 28 và 29/12/2019.

             - Buổi sáng có 2 ca thi với lịch trình thi tương tự như các trường khác.

             - Buổi chiều có 3 ca thi với lịch trình thi khác với các trường khác.

             - Thời gian công bố lịch thi cụ thể vào 10h, thứ 2, ngày 16/12/2019.

 

    1. Đợt thi, ngày thi, đối tượng thi, địa điểm thi và thời gian tra cứu lịch thi

Đợt thi

Ngày thi

Đối tượng sinh viên dự thi

Địa điểm thi

2

11 & 12/12/2019

Trường Đại học Công nghệ

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

(tầng 3 nhà C1T,         144 đường Xuân Thủy,    Cầu Giấy, Hà Nội)

3

18/12/2019

Trường Đại học Giáo dục

Khoa Luật

4

20 & 21/12/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5

23/12/2019

Trường Đại học Kinh tế

Khoa Quốc tế

Sinh viên tra cứu lịch thi cụ thể (ngày thi, ca thi, phòng thi) tại địa chỉ
http://tracuu.dgnl.edu.vn

theo thời gian công bố lịch thi dưới đây:

Đợt thi

Thời gian công bố lịch thi để sinh viên tra cứu

2

10h00, thứ 2, ngày 25/11/2019

3

10h00, thứ 2, ngày 02/12/2019

4

5

10h00, thứ 2, ngày 09/12/2019

2. Lịch trình ca thi

TT

Lịch trình

CA 1

CA 2

CA 3

CA 4

1

Sinh viên có mặt tại điểm thi

7h00

9h15

13h00

15h15

2

Mời sinh viên vào phòng thi

7h10

9h25

13h10

15h25

3

Tính giờ làm bài thi

7h30

9h45

13h30

15h45

4

Hết giờ làm bài

8h30

10h45

14h30

16h45

5

Sinh viên rời phòng thi

8h50

11h05

14h50

17h05

 

3. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.
- Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên. Trong trường hợp bị mất thẻ và chưa được cấp lại, sinh viên phải mang theo Giấy chứng nhận sinh viên do đơn vị đào tạo cấp có đủ họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, ngành học, khóa học, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.
- Xem tài liệu Hướng dẫn sinh viên làm bài thi trên máy tính tại đây: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI THI TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VNU - CET

- Xem Nội quy phòng thi tại đây: NỘI QUY PHÒNG THI.