Thống kê đăng ký xét tuyển đánh giá năng lực

Đến 8 giờ 30 ngày 04/4/2021, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thống kê về số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực các đợt 1, 2 và 3 như sau:

1. Đợt thi ngày 08 và 09/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh đã đăng ký: 2.000 thí sinh

2. Đợt thi ngày 15 và 16/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh đã đăng ký: 2.000 thí sinh

3. Đợt thi ngày 05 và 06/6/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh đã đăng ký: 2.000 thí sinh

Theo quy chế thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông ở ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí tạm dừng tiếp nhận yêu cầu đăng ký dự thi các đợt 1-3 để phục vụ công tác chuẩn bị thi.

Cổng thông tin Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tiếp tục mở nhận đăng ký dự thi các đợt 4, 5 và 6 vào ngày 17/5 – 04/6/2021 để phụ vụ thí sinh:

Đợt thi ngày 12 và 13/6/2021: Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Đợt thi ngày 10 và 11/7/2021: Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Đợt thi ngày 24 và 25/7/2021: Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Tin bài tham khảo:

Thống kê đăng ký xét tuyển đánh giá năng lực | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (vnu.edu.vn)

VNU-CET