THÔNG BÁO kết quả thi Tuyển dụng viên chức năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả thi Tuyển dụng viên chức năm 2018

__________________________

Căn cứ Thông báo số 03/TB-TTKT ngày 15/01/2019 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội về việc công bố kết quả kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả thi của các ứng viên như sau:

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Tổng điểm

  1.  

1801

Nguyễn Văn Dũng

08/09/1985

352

  1.  

1802

Nguyễn Thị Mỹ Linh

10/09/1993

311

  1.  

1803

Nguyễn Thị Hà Phương

02/09/1988

340.4

  1.  

1804

Phạm Hương Thảo

02/03/1980

337.6

  1.  

1805

Vũ Thị Thảo

13/04/1981

356

  1.  

1806

Nguyễn Sơn Tùng

02/05/1986

327

  1.  

1807

Nguyễn Thị Kim Yến

19/01/1980

355

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ khoản 1, Điều 19, Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi của ứng viên từ ngày 16/01/2019 đến hết 17h, ngày 29/01/2019.

          Mẫu đơn phúc khảo có tại đây.

          Ứng viên lưu ý:

1. Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành.

2. Chỉ phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (liên hệ anh Hoàng Đăng Trị, phòng Hành chính – Tổng hợp).

3. Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau 17h, ngày 29/01/2019  (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện)

4. Lệ phí phúc khảo bài thi: 100.000đ/bài (một trăm nghìn đồng/bài).