Thông báo gia hạn thời gian nộp lệ phí thi ĐGNL học sinh THPT đợt 01-03

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng nhận đơn đăng ký dự thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông 3 đợt thi đầu tiên năm 2021 từ 07 giờ 00 ngày 01/4 đến hết 17 giờ 00 ngày 24/04/2021.

Trong 2 ngày mở cổng vừa qua có nhiều thời điểm đường truyền mạng gặp sự cố gián đoạn, ảnh hưởng đến việc kết nối và thu lệ phí giữa hệ thống đăng ký dự thi và ngân hàng thu hộ.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh đã đăng ký nhưng chưa kịp nộp lệ phí, tra cứu chính xác thông tin thí sinh đã hoàn thành đăng ký, Trung tâm Khảo thí gia hạn thời gian nộp phí đăng ký dự thi đối với các thí sinh đã đăng ký trong thời gian qua đến 07 giờ 00 thứ Tư, ngày 07/4/2021. Các thí sinh đã đăng ký nhưng chưa nộp phí thực hiện nộp lệ phí Hướng dẫn ban hành trước thời hạn trên. 

Thông tin về tình hình đăng ký dự thi phục vụ cho 03 đợt thi đầu tiên đến 17 giờ 00 ngày 02/4/2021.

Đợt 1 thi ngày 08-09/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 2.000

Đợt 2 thi ngày 15-16/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 1.732

Đợt 3 thi ngày 05-06/6/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 1.351

Thí sinh tham gia đăng ký phải hoàn thành việc nộp phí đăng ký thi mới đủ điều kiện trong danh sách dự thi chính thức.

Ba (3) đợt thi tiếp sẽ nhận đăng ký từ 17/05 đến 04/06/2021 để phục vụ 6.000 thí sinh dự thi. Đợt 04-06 sẽ được tổ chức thi vào các ngày: 12-13/6, 10-11/7 và 24-25/7.

Thí sinh đã đăng ký sẽ nhận được thông báo về số báo danh, phòng thi tối thiểu trước 02 ngày dự thi qua email hoặc tra cứu tại cổng thông tin khảo thí trước ngày thi.