Mở cổng đăng ký chuyển ca thi giãn cách đợt 212

Như đã thông báo ngày 04/6/2021, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký chuyển ca cho các thí sinh đã đăng ký thành công thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 (mã đợt 212)  như sau.

1. Thí sinh đăng ký chuyển ca thi: 

a) Là thí sinh đã đăng ký dự thi thành công một trong các đợt thi 212;

b) Đang sinh sống tại khu vực chưa có ca F0, ổ dịch Covid-19 hoặc có ca bệnh đã được cơ quan y tế xác định khỏi bệnh, khu vực đã hết cách ly/phong tỏa;

c) Không là đối tượng F1, F2 trong dịch bệnh Covid-19 tính từ ngày 26/5/2021.

Phần mềm đăng ký chuyển ca thi sẽ lọc và chặn thí sinh chưa đáp ứng điều kiện dự thi và chỉ cho phép dự thi khi hết thời gian cách ly hoặc kiểm soát được dịch Covid-19.

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký chuyển ca thi giãn cách xã hội:

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN lọc danh sách thí sinh đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 1 và đưa vào hệ thống chuyển ca thi tại chuyencathi.dgnl.edu.vn.

3. Thủ tục đăng ký chuyển ca thi và ngày thi giãn cách:

a) Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN dự kiến tổ chức các ngày thi trong điều kiện giãn cách xã hội cho đợt thi 212 theo lịch sau:

- Thí sinh ở Hà Nội: Đăng ký chuyển ca thi tại chuyencathi.dgnl.edu.vn từ 9h30 ngày 12/6 đến 10h30 ngày 14/6/2021; thi ĐGNL trong điều kiện giãn cách xã hội vào các ngày 18-19/6/2021.

- Thí sinh ở các tỉnh thành khác: Đăng ký chuyển ca thi tại chuyencathi.dgnl.edu.vn từ 13h00 ngày 14/6 đến 16h00 ngày 16/6/2021; thi ĐGNL trong điều kiện giãn xã hội cách vào các ngày 20-21/6/2021.

Thí sinh sử dụng số báo danh mã đợt thi 212 (đã được gửi tới địa chỉ email ngày 9-10/6/2021) để đăng ký chuyển thi. Lịch các ca thi như sau:

Thời gian có mặt tại phòng thi của ca thi SÁNG

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Ca 5

Ca 6

Ca 7

Ca 8

Ca 9

Ca 10

Ca 11

Ca 12

6:30

6:40

6:50

7:00

7:10

7:20

7:30

7:40

7:50

8:00

8:10

8:20

Thời gian có mặt tại phòng thi của ca thi CHIỀU

Ca 13

Ca 14

Ca 15

Ca 16

Ca 17

Ca 18

Ca 19

Ca20

Ca 21

Ca 22

Ca 23

Ca 24

12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

b) Phần mềm kiểm soát số lượng thí sinh của mỗi ca thi (tối đa 9-10 thí sinh/ca thi) và thời gian vào phòng thi để đảm bảo không quá 10 thí sinh có mặt tại khu vực tiếp đón thí sinh.

c) Trước ngày thi 03 ngày, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN hướng dẫn chi tiết thủ tục dự thi cho thí sinh bao gồm khai báo y tế, thông điệp 5K, vật dụng mang vào phòng thi, thông báo người nhà thí sinh hạn chế có mặt tại khu vực thi. Thí sinh tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trước khi đến địa điểm thi.

d) Thời gian đăng ký chuyển ca thi, lịch thi cho từng ngày được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phòng dịch, khu vực thí sinh đang sinh sống, địa bàn phòng dịch.

e) Các thí sinh không muốn chuyển ca thi (vì bất cứ lý do gì) sẽ được bố trí dự thi ĐGNL sau ngày 10/7/2021 dưới hình thức thi giãn cách (nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát) hoặc thi tập trung (nếu dịch bệnh đã được kiểm soát).

Trân trọng thông báo,

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN