Kỷ niệm ngày thành lập Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội 11/8/2014 – 11/8/2021

11/08/2022: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN được thành lập ngày 11/8/2014 theo Quyết định số 2728/QĐ-ĐHQGHN với tư cách là đơn vị trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng GD; được nâng cấp thành Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc ĐHQGHN ngày 21/7/2016 theo Quyết định số 2099/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN.

ảnh nén.png

Chặng đường phát triển và những thành quả đạt được

Năm 2015-2016, Trung tâm Khảo thí tham gia nhiệm vụ tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) để xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN. Quy mô của kỳ thi đạt 50.000-70.000 thí sinh/năm. Kết quả của kỳ thi có những đóng góp tích cực trong phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2017-2020 và kỳ thi tốt nghiệp trung học hiện nay.

Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm thực hiện việc ra đề thi và chấm thi bài thi ĐGNL bậc SĐH cho các đơn vị của ĐHQGHN. Qua phân tích, đánh giá kết quả bài thi và ý kiến phản hồi của học viên cho thấy bài thi ĐGNL đã đánh giá đúng năng lực của người học, kết quả bài thi ĐGNL đầu vào với kết quả quá trình đào tạo của học viên có tương quan thuận. Điều đó cho thấy mô hình bài thi ĐGNL tuyển sinh bậc SĐH của ĐHQGHN do Trung tâm tổ chức xây dựng là tin cậy, đánh giá chính xác năng lực của thí sinh, giúp các đơn vị đào tạo tuyển sinh đúng người có năng lực đáp ứng yêu cầu học tập bậc SĐH.

Hiện nay, Trung tâm đã  tổ chức thi kết thúc học phần Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị cho sinh viên đại học chính quy; xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực chuyên biệt bậc đại học và ngân hàng câu hỏi ĐGNL bậc sau ĐH.  Năm học 2019 – 2020, Trung tâm đã tổ chức thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin cho 6.500 (tháng 12/2019), 3.593 SV (tháng 5-6/2020) và học phần Kinh tế chính trị là 5.692 SV (tháng 5-6/2020) bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Việc xây dựng bài thi và tổ chức thi kết thúc học phần chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính đã được cán bộ, giảng viên, sinh viên đánh giá cao bởi sự chính xác, minh bạch; tránh được tình trạng học tủ.

Năm 2020-2021, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN được giao nhiệm vụ xây dựng bài thi ĐGNL một cách toàn diện theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài thi ĐGNL hướng tới đánh giá năng lực học sinh THPT một cách toàn diện hơn, phù hợp với khoa học khảo thí hiện đại. Ba nhóm năng lực chính sẽ được đánh giá gồm: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội). Do đó, kết quả bài thi ĐGNL hướng tới nhiều mục đích: đánh giá năng lực học sinh THPT để phân loại sau khi tốt nghiệp THPT; tư vấn cho hoạt động dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục; dự báo chất lượng nhân lực phổ thông; phục vụ công tác tuyển sinh và dự báo kết quả học tập bậc đại học; hướng nghiệp cho học sinh. 

Cùng với việc áp dụng triệt để công nghệ thông tin và khoa học khảo thí đo lường chất lượng giáo dục, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công kỳ thi ĐGNL theo hình thức phi tập trung thực hiện trong bối cảnh giãn cách xã hội đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Các mục tiêu nhiệm vụ phía trước

Được sự quan tâm của Ban Giám đốc ĐHQGHN, sự hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả của các ban hữu quan và các đơn vị trong ĐHQGHN, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện được các mục tiêu đề ra, tạo nhiều tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Trung tâm trong các năm tiếp theo. Với mục tiêu trở thành tổ chức khảo thí chuyên nghiệp, có uy tín trong đánh giá năng lực người học và người lao động, tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khảo thí, Trung tâm đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới:

- Triển khai áp dụng khoa học khảo thí hiện đại trong công tác thi, kiểm tra đánh giá người học, đánh giá năng lực học sinh hướng tới đổi mới toàn diện hoạt động tuyển sinh các bậc đào tạo: tổ chức các kỳ thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh ĐH, SĐH, THPT chuyên và đánh giá kết quả học tập trong các chương trình đào tạo ĐH, SĐH của ĐHQGHN.

- Tổ chức ĐGNL chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh và sáng tạo, khởi nghiệp trong thị trường lao động cho sinh viên ĐHQGHN.

- Nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp, bộ công cụ khảo thí theo tiếp cận ĐGNL sử dụng trong đánh giá KQHT, tuyển sinh, đào tạo và trong phát triển nguồn nhân lực.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng năng lực khảo thí.

- Chuyển giao các sản phẩm khoa học và công cụ, công nghệ khảo thí.

- Xây dựng Bộ Quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin trong công tác khảo thí của Trung tâm và chuyển giao cho các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cùng sử dụng; đặc biệt chú trọng các giải pháp về bảo mật và an toàn thông tin.

Ảnh tư liệu:

Anh họp tác VKHGDVN tại CET.jpg

Ảnh 01: Buổi làm việc với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Anh hợp tác với Viên KHGDVN.jpg

Ảnh 02: Lễ ký kết hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục Việt Namảnh tổ chức thi TN.jpg

Ảnh 03: Buổi thi thử nghiệm ĐGNL học sinh tại trường THPT Thăng Long Hà Nội

Anh GĐ tc thi TN trường Yên Viên.jpg

Ảnh 04: Buổi thi thử nghiệm ĐGNL học sinh tại trường THPT Yên Viên Hà Nội

thi giãn cách.jpg

Ảnh 05: Thí sinh xếp hàng thi ĐGNL tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

thi gian cách 2.jpg

Ảnh 06: Thí sinh làm bài thi trong điều kiện giãn cách tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Hoàng Trí, VNU- CET