HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TỔNG KẾT NĂM 2019

Ngày 25/01/2019, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2019. 

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư, Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng như : Ban Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính và thường vụ Công đoàn ĐHQGHN. Về phía Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có: PGS.TS Vũ Đỗ Long - Bí thư, Giám đốc Trung tâm; ThS Vương Thị Phương Thảo - Phó Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm; ThS Đinh Việt Hải, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Giám đốc Trung tâm. Năm 2019, Trung tâm Khảo thí đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như: Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi và chấm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) bậc sau đại học năm 2019; Xây dựng diễn đàn Bàn tròn Khảo thí và báo cáo về chính sách kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong đào tạo đại học ở ĐHQGHN; Xây dựng phần mềm Phân tích câu hỏi và đề thi (CETA) và chuyển giao cho các đơn vị đào tạo trong khuôn khổ tập huấn nâng cao năng lực khảo thí; Tổ chức khóa học trực tuyến về "Xây dựng đề thi trong giáo dục" cho cán bộ của Trung tâm do thành viên của tổ chức Educational Testing Service (ETS) giảng dạy; Triển khai 08 hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm. Đặc biệt, năm 2019 Trung tâm Khảo thí đã thực hiện thành công các nhiệm vụ mới do ĐHQGHN giao như: Tổ chức thi kết thúc học phần Triết học- Mác Lênin trong chương trình đào tạo đại học cho gần 6.500 sinh viên; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực khảo thí cho 90 giảng viên và 35 cán bộ quản lý, chuyên viên của các đơn vị đào tạo. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch Đổi mới phương pháp giảng dạy của ĐHQGHN; đồng thời kết quả thực hiện nhiệm vụ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong toàn ĐHQGHN. Năm 2019, Trung tâm cũng đã tích cực thúc đẩy các quan hệ hợp tác với các tổ chức khảo thí trong và ngoài nước như: Trung tâm Nghiên cứu đánh giá thuộc Đại học Melbourne (ARC), Educational Testing Service (ETS), Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đảm bảo chất lượng thuộc Đại học Vinh.

Trong năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm Khảo thí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sau: Mở rộng quy mô kỳ thi kết thúc học phần chung theo chủ trương của ĐHQGHN; Tổ chức khảo sát về năng lực khảo thí của giảng viên trong đào tạo bậc đại học và xây dựng báo cáo đề xuất về nâng cao năng lực khảo thí cho giảng viên của ĐHQGHN; Tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí cho cán bộ, giảng viên của ĐHQGHN;Báo cáo đề xuất về Xây dựng chính sách kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong đào tạo đại học, …

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN, Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2019 và nhấn mạnh Trung tâm cần chủ động, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ nhằm khẳng định vai trò chuyên môn trong lĩnh vực khảo thí; đặc biệt chú trọng trong xây dựng phương án tuyển sinh đại học năm 2021, đồng thời mọi kế hoạch hoạt động đểu phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN.

Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến trao đổi thảo luận của lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng của ĐHQGHN; viên chức và người lao động của Trung tâm Khảo thí. Các ý kiến trao đổi thảo luận tập trung vào những nội dung còn hạn chế trong hoạt động năm 2019 của Trung tâm, đồng thời đề xuất những nội dung nhằm phát huy vai trò chuyên môn, đặc biệt là những hoạt động mang tính chất tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN trong hoạt động khảo thí.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu, viên chức và ngường lao động Trung tâm cũng đã nghe các báo cáo về công tác tài chính, hoạt động thanh tra nhân dân, hoạt động công đoàn; Giám đốc Trung tâm đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2019.

Một số hình ảnh của tại Hội nghị:

9.jpg

3.jpg

 

13.jpg

6.jpg8_0.jpg10.jpg

2.jpg