This node isChưa phát hành

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm thạc sĩ Đinh Việt Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 03/9/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2719/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Đinh Việt Hải, Trưởng Phòng Đánh giá & Chứng nhận kết quả, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

anh Hải. 1jpg.jpg

Tân Phó Giám đốc Đinh Việt Hải, sinh năm 1972; quê quán: xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Thạc sĩ Đinh Việt Hải tốt nghiệp đại học năm 1994 và làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 1994 đến năm 2016 và tại Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 15/4/2016.

Thạc sĩ Đinh Việt Hải từng đảm nhiệm các vị trí quản lý: Phó Trưởng Phòng Đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007 – 2016), Trưởng Phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (4/2018 đến 9/2019).

Hiện nay, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN có 02 Phó Giám đốc là ThS. Vương Thị Phương Thảo và ThS. Đinh Việt Hải.