CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

 

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Công đoàn Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 có quy mô toàn cầu với tốc độ lây lan nhanh chóng, nhiều quốc gia đang phải triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng về dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Trước tình hình đó, Công đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Hơn bao giờ hết, tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc được các công đoàn viên nêu cao. Sau hai ngày phát động, Công đoàn Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã quyên góp được 2.800.000đ. Số tiền được chuyển đến Công đoàn ĐHQGHN góp phần chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh.