Thông báo chương trình tập huấn về Kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho giảng viên và cán bộ khảo thí năm 2021

 

Thông báo

Chương trình tập huấn về Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

cho giảng viên và cán bộ khảo thí năm 2021

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ năm 2021, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) xây dựng nội dung phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục (VĐBCLGD) tổ chức tập huấn cho giảng viên và cán bộ làm công tác khảo thí về Kiểm tra đánh giá kết quả học tập.  

1. Mục đích

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về khảo thí của giảng viên trong hoạt động kiểm tra đánh giá người học, góp phần cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy – học.

- Cán bộ tham gia tập huấn và hoàn thành bài kiểm tra được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.  

2. Đối tượng tham gia: giảng viên và cán bộ làm công tác khảo thí của các trường đại học.

3. Thời gian và hình thức tổ chức

-  Dự kiến thời gian tổ chức: ngày 29-30/6/2021 (trường hợp thay đổi sẽ có thông báo qua email).

-   Hình thức tổ chức: sử dụng phần mềm E-learning (LMS) của ĐHQGHN.

-   Phí tham dự: không thu phí.

-   Đơn vị cấp giấy chứng nhận: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

4. Nội dung tập huấn

- Nội dung 1: Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Nội dung 2: Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Nội dung 3: Kiểm tra đánh giá người học trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số

- Nội dung 4: Cách thiết kế đề thi

- Nội dung 5: Trao đổi về Đánh giá đề thi thông qua Case study.

5. Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Viện ĐBCLGD và chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học.

6. Đăng ký tham gia tập huấn

Cán bộ tham gia tập huấn đăng ký tại link:

https://forms.gle/NZ5WWWFLh2ZuBWTw6 trước ngày 26/6/2021

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ gửi tài liệu tập huấn cho cán bộ tham dự trước ngày 27/6/2021.

Để biết thêm thông tin về khóa học, xin mời liên hệ cán bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN:

ThS. Nguyễn Thị Hà Phương, ĐT: 0979119986.

Trân trọng!