Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Sở GD và ĐT Hà Nội năm 2018-2019

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Sở GD và ĐT Hà Nội năm 2018-2019

Đề thi môn: Toán

DT12

 

3