Đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo