Công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

 

Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Mời thí sinh xem và tải đề thi chi tiết ở đây:

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

 - Môn thi thành phần Tiếng Anh >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Đức >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Nga >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Trung >>Tải về<<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lí >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Hóa học >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Sinh học >>Tải về<<

5. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử  >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Địa lí  >>Tải về<<

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân >>Tải về<<