Cấu trúc bài thi môn Toán Tuyển sinh THPT Hà Nội các năm gần đây 2016-2017-2018

Cấu trúc bài thi môn Toán Tuyển sinh THPT Hà Nội các năm gần đây 2016-2017-2018

Câu I.  Rút gọn biểu thức phân thức đại số. (2 điểm)

Học sinh cần nắm rõ quy tắc QĐMS, cộng- trừ –nhân –chia phân thức.

Câu II. Giải toán bằng lập phương trình. (2 điểm)

Học sinh lập phương trình một ẩn cần tìm, đưa về dạng PT bậc hai, giải PT.

Khi làm xong nên thử lại kết quả vào đề bài cho chắc chắn.

Câu III. (2 điểm)

1) Hệ PT, dùng ẩn phụ đưa về hệ hai  PT hai ẩn bậc nhất.

2) Đường thẳng- Parabol.

Bài toán giao điểm đưa về PT bâc hai. Cần nhớ công thức tính , công thức nghiệm, Đl Vi-ét.

Câu IV. Hình học. Các bài toán về đường tròn. (3,5 điểm)

Học sinh cần biết về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp; tiếp tuyến; các dạng góc trong đường tròn như góc nội tiếp, góc giữa tiếp tuyến và dây cung;  tứ giác nội tiếp.

Câu V. Bất đẳng thức và tìm GTLN, GTNN. (0,5 điểm)

Học sinh cần biết BĐT Côsi  cho 2 số.

Chú ý:

- Câu cuối bài Hình học (IV) và câu V về bất đẳng thức là tương đối khó, mỗi câu 0.5 điểm. Vậy học sinh nên để lại giải sau cùng.

- Muốn được điểm 10 nên giải cẩn thận và đúng câu I,II,III, IV( trừ phần cuối),  lấy 9 điểm trong 60-70 phút đầu. Trong 50- 60 phút tiếp theo, học sinh giải nốt phần cuối câu (IV) và câu V.

 

Vũ Đỗ Long- TT Khảo thí ĐHQGHN