Văn bản hướng dẫn thi HSA

Các văn bản hướng dẫn CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


thoa thuan THỎA THUẬN SỬ DỤNG kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA): Chi tiết TẠI ĐÂY

ĐKDT Hướng dẫn ĐĂNG KÝ DỰ THI Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA): Chi tiết TẠI ĐÂY

           Video hướng dẫn mở tài khoản đăng ký dự thi HSA có TẠI ĐÂY

nộp phí Hướng dẫn NỘP PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA): Chi tiết TẠI ĐÂY

thủ tục THỦ TỤC DỰ THI Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA): Chi tiết TẠI ĐÂY

trach nhiệm TRÁCH NHIỆM của thí sinh dự thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA): Chi tiết TẠI ĐÂY

hướng dẫn thí sinh tại điểm thi Hướng dẫn LÀM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC học sinh THPT (HSA): Chi tiết  TẠI ĐÂY

quy chế thi Đề thi tham khảo số 1 - Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT xem bản in TẠI ĐÂY.

hướng dẫn trả lệ phí cho thí sinh nhiễm SARS nCoV2 Hướng dẫn hỗ trợ thí sinh Đăng ký thi HSA nhưng không thể dự thi do nhiễm Virus SARS - nCoV-2. Chi tiết TẠI ĐÂY

Miễn giảm Quyết định về việc Ban hành Quy định miễn, giảm phí đăng ký dự thi HSA ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022. Chi tiết TẠI ĐÂY

quy chế thi QUY CHẾ THI: Chi tiết TẠI ĐÂY


 

CÁC VIDEO CHỈ DẨN:

1 - Video chỉ dẫn mở tài khoản thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA):