TỔNG QUAN

 

Triển khai Kế hoạch số 278/HD-ĐHQGHN ngày 25/01/2019 về  thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025; thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030, TTKT thành lập diễn đàn về công tác đo lường, đánh giá trong giáo dục đại học với tên gọi “Bàn tròn khảo thí”.

Diễn đàn là hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường, đánh giá trong giáo dục đại học được TTKT hoặc đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp tổ chức định kỳ, với sự tham gia tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN.

Mục đích của diễn đàn

Diễn đàn là nơi trao đổi học thuật và nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách công tác khảo thí và của giảng viên để tạo dựng hoạt động thúc đẩy đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học từ góc độ chính sách khảo thí và thực hành khảo thí ở ĐHQGHN; góp phần lan tỏa, tạo cảm hứng đổi mới kiểm tra đánh giá cho các bên liên quan; là chuỗi hoạt động hướng tới Hội nghị về công tác đo lường, đánh giá trong giáo dục đại học ở ĐHQGHN được tổ chức định kỳ vào cuối mỗi năm học.

Mục tiêu của diễn đàn

1. Chia sẻ quan điểm, giải pháp về chính sách và thực hành công tác khảo thí trong giáo dục đại học trước các vấn đề cụ thể trong thực tiễn đào tạo của ĐHQGHN. Mỗi năm có ít nhất 02 diễn đàn chung được tổ chức.

2. Kiến tạo địa chỉ học tập, chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khảo thí trong giáo dục đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho các cán bộ làm công tác khảo thí, công tác đào tạo, giảng viên và những người quan tâm khác. Mỗi năm có ít nhất 01 sản phẩm do cán bộ chuyên trách công tác khảo thí và giảng viên cùng tự nguyên biên soạn, biên tập và giới thiệu, chia sẻ trong cộng đồng ĐHQGHN.

3. Hàng năm có 01 báo cáo tổng kết các nội dung diễn đàn được tổ chức, báo cáo tư vấn với lãnh đạo ĐHQGHN về chính sách khảo thí hoặc các nội dung có ý nghĩa quan trọng, cấp bách về công tác đo lường, đánh giá trong giáo dục đại học ở ĐHQGHN.

Phương thức tổ chức

1. Nội dung trọng tâm của diễn đàn

Ưu tiên chia sẻ, đề xuất giải pháp về xây dựng chính sách kiểm tra đánh giá của ĐHQGHN; giải pháp hỗ trợ giảng viên thực hành kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học; giải pháp xây dựng bộ phận chuyên trách về công tác khảo thí ở các đơn vị đào tạo; giải pháp xây dựng và khai thác tài nguyên dùng chung về khảo thí.

TTKT sẽ tổng kết các nội dung được triển khai tại diễn đàn trong năm thành báo cáo chung trình ĐHQGHN.

Báo cáo được tổ chức và biên tập với sự tham gia của các chuyên gia có uy tín, hướng tới tạo thành ấn phẩm chính thức hàng năm của TTKT từ năm 2021.

Cấu trúc nội dung chính của báo cáo bao gồm:

- Việc cần làm ngay về công tác khảo thí của ĐHQGHN;

- Các mô hình hay, kinh nghiệm tốt; cá nhân xuất sắc, tổ chức tích cực;

- Các đề xuất thúc đẩy sự phát triển chính sách và thực hành kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học tại ĐHQGHN.

2. Mô hình tổ chức diễn đàn

- Có hai mô hình tổ chức diễn đàn:

+Diễn đàn chung do TTKT tổ chức về các chủ đề chung, nhiều đơn vị cùng quan tâm hoặc các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể từ thực tiễn đào tạo đòi hỏi phải giải quyết, đổi mới.

+ Diễn đàn chuyên đề do TTKT cùng đơn vị đào tạo đồng tổ chức về những thế mạnh, kinh nghiệm tốt, điển hình tốt của đơn vị đào tạo nhằm lan tỏa và chia sẻ các kết quả đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đại học ở ĐHQGHN.

- Có hai kênh diễn đàn được liên thông triển khai

+ Diễn đàn tổ chức trong thực tế thông qua các tọa đàm, hội thảo, hội nghị tập huấn hoặc các thuyết trình, trao đổi của chuyên gia, nhà quản lý, nhà chuyên môn, giảng viên về công tác khảo thí trong giáo dục đại học.

+ Diễn đàn được tổ chức trên trên website của TTKT tại địa chỉ http://cet.vnu.edu.vn dưới dạng tài nguyên phục vụ giảng viên và sinh viên; kênh tiếp nhận phản hồi và giải đáp, chia sẻ ý kiến của người dạy và người học về công tác khảo thí.

- Diễn đàn hoạt động trên tinh thần tự nguyện, triển khai theo phương châm:

+ Hoan nghênh đề xuất về nội dung diễn đàn và sự tham gia điều phối nội dung diễn đàn của giảng viên trong và ngoài ĐHQGHN.

+ Hoan nghênh mọi sự ủng hộ về chi phí tổ chức từ cộng đồng, cá nhân quan tâm đến hoạt động của diễn đàn. Về chi phí tổ chức tối thiểu (phòng họp, trang thiết bị cần thiết, truyền thông nội bộ….), các diễn đàn chung do TTKT hỗ trợ; các diễn đàn chuyên đề do đơn vị đào tạo hỗ trợ.

- TTKT đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo tới toàn thể cán bộ chuyên trách về công tác khảo thí, công tác đào tạo và giảng viên về hoạt động của diễn đàn, kêu gọi các cá nhân, bộ môn chuyên môn góp ý và tham gia tổ chức nội dung hoạt động của diễn đàn; đồng thời, cuối mỗi năm học, từ thực tiễn triển khai chính sách chung của ĐHQGHN và các quy định của đơn vị cũng như các hoạt động kiểm tra đánh giá của giảng viên, phản hồi của sinh viên để thông báo cho TTKT biết những chủ đề được quan tâm, phù hợp với mô hình hoạt động của diễn đàn.

Mọi thông tin góp ý, trao đổi về hoạt động của “Bàn tròn khảo thí” xin gửi tới địa chỉ thư điện tử cet@vnu.edu.vn hoặc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, tầng 8, nhà C1T, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.