Tải về và Cài đặt

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHUNG

Yêu cầu máy tính để cài phần mềm như sau:

- Có Camera và microphone

- Hệ điều hành máy tính sử dụng Windows 8.1 trở lên

Sinh viên thực hiện theo các bước sau để tải về và cài đặt phần mềm:

Bước 1: Tải phần mềm

Sinh viên bấm vào liên kết (link) dưới đây để tài phần mềm:

- Liên kết tải về: Bấm vào đây để tải về (download) phần mềm.

- Sau khi tải xong sinh viên sao chép (Copy) thư mục "PM_ThiHPC" dán lên màn hình Desktop

Bước 2: Cài đặt

--> Sinh viên mở thư mục vừa copy "PM_ThiHPC" chạy tệp "ThiHPC_SEB_3.3.0.354_SetupBundle.exe" bằng cách  bấm chuột phải vào tệp vừa tải về chọn "Run as administrator", hiển thị màn hình như sau:

Giao diện sau khi chạy Run as administrator

--> Tích chuột trái vào ô "I agree to the license terms and conditions"

--> Bấm nút "Install"

--> Khi phần mềm hoàn thành cài đặt sẽ hiển thị màn hình như bên dưới. Sinh viên bấm nút "Close" để đóng màn hình

Cài đặt thành công

Bước 3: Chạy phần mềm

Để chạy phần mềm sinh viên thực hiện như sau:

--> Mở thư mục "PM_Thi HPC" và bấm đúp vào tệp ThiHPC_V28_8_2021.seb để chạy phần mềm. Khi chạy sẽ hiển thị giao diện như ảnh dưới đây:

Giao diện đăng nhập phần mềm

--> Nhập tài khoản, mật khẩu để đăng nhập phần mềm thi

Chúc các bạn thành công.