SỰ KIỆN

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 2 diễn đàn chung  năm 2019 - 2020:

1. Chủ đề "Sơ khảo chính sách kiểm tra đánh giá của một số trường đại học trong TOP 200 của bảng xếp hạng THE WUR năm 2019 và một số đề xuất về chính sách kiểm tra đánh giá của Đại học Quốc gia Hà Nội"

- Thời gian: 8h30 - 11h30, thứ 3, ngày 30/7/2019

- Địa điểm: Phòng 212 nhà E3, Trường Đại học Công nghệ (số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

Tiếp cận nội dung của diễn đàn dựa trên sự so sánh các hợp phần tạo thành chính sách kiểm tra đánh giá giữa các trường đại học quốc tế với Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó, nhận diện những hợp phần của chính sách kiểm tra đánh giá ở Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát triển, hoàn thiện.

Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, diễn đàn khảo sát chính sách kiểm tra đánh giá của Trường Đại học Hồng Kông (https://www.hku.hk/), Trường Đại học Queensland (https://www.uq.edu.au/), Trường Đại học New South Wales (https://www.unsw.edu.au/), Trường Đại học York (https://www.york.ac.uk/) là các trường của các quốc gia cùng thuộc khối Liên hiệp Anh và có chung cách tiếp cận về chính sách kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học. 

Tài liệu về chính sách kiểm tra đánh giá của các trường đại học nêu trên mời xem tại đây: http://cet.vnu.edu.vn/home/van_ban 

Thông tin về bảng xếp hạng các trường đại học thế giới xem tại đây: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Nếu Quý vị muốn tham dự diễn đàn này xin vui lòng liên hệ Th.S Phạm Hương Thảo qua email:thaottkt@vnu.edu.vn trước ngày 27/7/2019 để được hỗ trợ vì số chỗ ngồi có giới hạn.

Top 200 The Wur

2. Chủ đề “Đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học: Vấn đề và giải pháp”

Dự kiến đầu năm 2020.

Chuẩn đầu ra

Nội dung các diễn đàn này nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu bước đầu của hai nhóm nghiên cứu khoa học do cán bộ của Trung tâm chủ trì về:

- Khung chính sách kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học đáp ứng chuẩn đầu ra: Quan niệm quốc tế và đề xuất xây dựng khung chính sách kiểm tra đánh giá tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 - Hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Luật Kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội.