Nội quy phòng thi

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

NỘI QUY PHÒNG THI TRÊN MÁY TÍNH

Sinh viên dự thi cần đọc kỹ và thực hiện theo những quy định sau đây

 

          1. Ngồi vào đúng máy thi có số hiệu của máy trùng với số thứ tự của sinh viên trong danh sách thi;

          2. Kiểm tra thông tin cá nhân trên Phiếu tài khoản dự thi (PTK) và phải báo cho giám thị khi có sai lệch; không đưa PTK của bản thân cho sinh viên khác;

          3. Không được mang điện thoại, thiết bị ghi âm/ghi hình/thu, truyền tin vào phòng thi;

          4. Không tự ý đăng nhập hay thoát tài khoản thi;

          5. Không được gian lận thi dưới mọi hình thức;

          6. Không sao chép đề thi dưới mọi hình thức;

          7. Không gây mất trật tự phòng thi, không làm gì ảnh hưởng đến sinh viên khác;

          8. Không được tự ý tắt trình duyệt, đổi máy tính, tắt máy tính, khởi động lại máy tính;

          9. Khi máy tính gặp sự cố phải báo cho giám thị, sinh viên không được tự ý xử lý;

          10. Nộp lại cho giám thị tất cả giấy nháp, PTK và ký nhận kết quả thi khi hết giờ thi.

          11. Chỉ được rời khỏi phòng thi khi có sự cho phép của giám thị coi thi.

 

Sinh viên vi phạm các quy định trên sẽ bị xử lý kỷ luật theo

Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội