KÊNH HỖ TRỢ SINH VIÊN

KÊNH HỖ TRỢ SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHUNG BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

*** (cập nhật 07/03/2022): Danh sách sinh viên dự thi kết thúc HPC diện bổ sung tính đến hết đợt 5, học kỳ I năm học 2021-2022

*** (cập nhật 05/1/2022): Về lịch thi bổ sung của kỳ thi HPC học kỳ I năm học 2021-2022 vào ngày 12/3/2022

*** (cập nhật 17/12/2021): Về việc làm gì khi không nhận được EMAIL BÁO TÀI KHOẢN dự thi?

*** (cập nhật 12/12/2021): Về việc thay đổi kênh hỗ trợ sinh viên

*** (cập nhật 25/11/2021): Về thời gian của ca thi trực tuyến

I. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DỰ THI, HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ I năm học 2021 – 2022, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CET) tổ chức thi học phần Triết học (PHI1006), Kinh tế chính trị học (PEC1008) bằng phương thức trực tuyến cho sinh viên có lịch thi tại mục 3 dưới đây. Để chuẩn bị dự thi, sinh viên cần tham gia các hoạt động sau:

Từ ngày

Hoạt động

Tài nguyên

05/11/2021

Đọc quy định, xem hướng dẫn

Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng phương thức trực tuyến tại VNU-CET

Hướng dẫn sinh viên dự thi trực tuyến ở VNU-CET

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SEB (Safe Exam Browser) và các lỗi thường gặp

Hướng dẫn chụp ảnh sinh viên trên Hệ thống thi trực tuyến

Hỏi – Đáp về thi trực tuyến ở VNU-CET

05/11 đến 10/11/2021

Điền khảo sát máy tính làm bài thi

Sinh viên điền kết quả khảo sát máy tính làm bài thi vào mẫu trực tuyến tại địa chỉ:

https://bit.ly/3GyZId8

08/11/2021

(cập nhật kênh mới vào 8h, 12/12/2021)

Tham gia kênh Facebook hỗ trợ sinh viên nếu có nhu cầu

Từ 12/12/2021:

Sinh viên tham gia bằng cách truy cập vào nhóm hỗ trợ trên Facebook theo địa chỉ link sau:

https://www.facebook.com/groups/233152222225313/

10/11/2021

Làm thử bài thi trực tuyến

Sinh viên làm thử bài thi trực tuyến theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn làm thử bài thi trực tuyến

Thông báo theo từng đợt thi

Tham dự trực tuyến giải đáp, đối thoại với SV về  thi

Thông tin cập nhật tại nhóm Hỗ trợ trên facebook nêu trên (thường là) trước ngày thi 10 ngày

II. DẠNG THỨC BÀI THI

Dạng thức bài thi mời xem tại đây:

- Học phần Triết học Mác – Lênin (PHI1006)

- Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin (PEC1008)