KÊNH HỖ TRỢ SINH VIÊN

KÊNH HỖ TRỢ SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHUNG BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

*** (cập nhật 23/11/2021): Về gửi tài khoản, chụp ảnh của sinh viên thi ngày 28/11/2021

*** (cập nhật 25/11/2021): Về thời gian của ca thi trực tuyến

I. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DỰ THI, HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ I năm học 2021 – 2022, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CET) tổ chức thi học phần Triết học (PHI1006), Kinh tế chính trị học (PEC1008) bằng phương thức trực tuyến cho sinh viên có lịch thi tại mục 3 dưới đây. Để chuẩn bị dự thi, sinh viên cần tham gia các hoạt động sau:

Từ ngày

Hoạt động

Tài nguyên

05/11/2021

Đọc quy định, xem hướng dẫn

Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng phương thức trực tuyến tại VNU-CET

Hướng dẫn sinh viên dự thi trực tuyến ở VNU-CET

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SEB (Safe Exam Browser)

Hướng dẫn chụp ảnh sinh viên trên Hệ thống thi trực tuyến

Hỏi – Đáp về thi trực tuyến ở VNU-CET

05/11 đến 10/11/2021

Điền khảo sát máy tính làm bài thi

Sinh viên điền kết quả khảo sát máy tính làm bài thi vào mẫu trực tuyến tại địa chỉ:

https://bit.ly/3GyZId8

 

 

08/11/2021

 

Tham gia kênh Zalo hỗ trợ sinh viên nếu có nhu cầu

Sinh viên tham gia bằng cách truy cập vào một trong các liên kết dưới đây. LƯU Ý chỉ tham gia một kênh để còn dành chỗ cho sinh viên khác:

*

VNU-CET hỗ trợ thi 1:

https://zalo.me/g/cqkpab838

*

VNU-CET hỗ trợ thi 2:

https://zalo.me/g/nglmla089

 *

VNU-CET hỗ trợ thi 3:

https://zalo.me/g/fwszlq125

10/11/2021

Làm thử bài thi trực tuyến

Sinh viên làm thử bài thi trực tuyến theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn làm thử bài thi trực tuyến

19/11/2021

 

(nhận hướng dẫn tham dự)

Tham dự trực tuyến giải đáp, đối thoại với SV về  thi

* 14h, 21/11/2021:

Sinh viên HSB (thi 28/11, 25/12/2021), USSH (thi 28/11/2021)

* 09h, 12/12/2021:

Sinh viên IS, ULIS (thi ngày 25, 26/12/2021)

* 14h, 12/12/2021:

Sinh viên UET (thi ngày 25, 26/12/2021)

II. DẠNG THỨC BÀI THI

Dạng thức bài thi mời xem tại đây:

- Học phần Triết học Mác – Lênin (PHI1006)

- Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin (PEC1008)

III. LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 NHƯ SAU:

TT

Sinh viên dự thi

Học phần

Thứ

Ngày thi

Viết tắt

Tên đơn vị

1

HSB

Khoa Quản trị và Kinh doanh

PHI

CN

28/11/2021

2

USSH

Trường Đại học KHXH&NV

PEC

CN

28/11/2021

3

HSB

Khoa Quản trị và Kinh doanh

PHI

7

25/12/2021

4

ULIS

Trường Đại học Ngoại ngữ

PHI

7

25/12/2021

5

IS

Khoa Quốc tế

PHI

7

25/12/2021

6

UET

Trường Đại học Công nghệ

PHI

7

25/12/2021

7

UET

Trường Đại học Công nghệ

PEC

CN

26/12/2021

8

ULIS

Trường Đại học Ngoại ngữ

PEC

CN

26/12/2021

* Sinh viên có lịch thi các học phần trên vào sau ngày 31/12/2021 xem thông tin cập nhật vào 10/12/2021.