Kênh hỗ trợ cán bộ

THÔNG TIN HỖ TRỢ CÁN BỘ THAM GIA KỲ THI ĐGNL TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đưa ra những tài liệu, văn bản, video hướng dẫn cho cán bộ coi thi ĐGNL tuyển sinh SĐH:

Tài liệu số

Nội dung

Chi tiết

TLCB.02

Hướng dẫn cán bộ coi thi ĐGNL SĐH trực tuyến

TLCB.02.Chi tiết

TLCB.03

Hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật

TLCB.03.Chi tiết

TLCB.04

Video hướng dẫn nghiệp vụ coi thi

TLCB04. Chi tiết

Kênh hỗ trợ khác:

- Kênh hỗ trợ qua email: cet.hotrothi@vnu.edu.vn

- Kênh hỗ trợ qua điện thoại: 1900866891 (giờ hành chính)

- Kênh hỗ trợ qua ứng dụng Zalo:

       + Theo đường link https://zalo.me/g/anaaua295

      + Quét mã QR:          QR coi thi