HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

________________________________________________

 

HƯỚNG DẪN

LÀM BÀI THI TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VNU – CET

 

Sinh viên làm bài thi theo các bước sau đây:

 

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi bằng tài khoản dự thi (phiếu tài khoản của thí sinh được phát tại phòng thi có tên đăng nhập là mã số sinh viên) để làm bài thi.

 

Bước 2: Chọn Ca thi

Sau khi đăng nhập thành công, ở góc trên bên trái màn hình có 2 ô:

- Thông tin cá nhân;

- Bấm chọn bài thi dưới đây để làm bài

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai khác thì báo cáo giám thị. Sau đó, bấm chọn bài thi thí sinh cần làm.

 

Bước 3: Bắt đầu làm bài

Sau khi bấm chọn bài thi ở bước 2, giao diện hệ thống như ảnh dưới đây. Khi có hiệu lệnh của giám thị, thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu làm bài”.

 

Bước 4: Làm bài thi

- Sau khi “Bắt đầu làm bài”, giao diện làm bài thi được chia làm ba vùng:

+ Vùng trên bên trái hiển thị mã số sinh viên, tên sinh viên, số báo danh, tên bài thi và đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài thi.

+ Vùng dưới bên trái hiển thị nội dung bài thi đang được thí sinh trả lời.

+ Vùng bên phải hiển thị đáp án trả lời của thí sinh đối với các câu hỏi thuộc phần thi đang được thực hiện. Thí sinh có thể kích chuột vào số thứ tự của câu hỏi để chuyển nhanh đến câu hỏi trong vùng hiển thị câu hỏi.

 

- Chọn phương án trả lời: Thí sinh kích chuột vào phương án mà thí sinh cho là đúng. Thí sinh có thể kích chuột vào bất kỳ vị trí nào trên dòng hiển thị phương án, không nhất thiết phải kích chuột vào nút chọn radio tương ứng với phương án. Phương án được lựa chọn sẽ được tô nền vàng, đồng thời được ghi nhận tại vùng hiển thị bên phải. Nếu thí sinh muốn thay đổi phương án lựa chọn thì kích chuột vào phương án khác trong cùng câu hỏi, phần mềm sẽ ghi nhận phương án mới và xóa ghi nhận phương án cũ.

Bước 5: Nộp bài hoặc thu bài

a) Nộp bài

Khi chưa hết thời gian làm bài của ca thi, nếu thí sinh hoàn thành bài thi trước thời gian cho phép và muốn nộp bài trước, hãy bấm nút <Nộp bài>. Khi thí sinh bấm nút <Nộp bài>, phần mềm sẽ hỏi thí sinh có chắc chắn hay không.

 

Nếu chọn KHÔNG, thí sinh có thể tiếp tục làm bài.

Nếu chắc chắn muốn nộp bài, thí sinh chọn CÓ. Khi đó màn hình hiển thị thông báo như sau:

 

b) Thu bài

Khi hết thời gian làm bài của ca thi, phần mềm sẽ tự động thu bài của thí sinh. Khi đó màn hình hiển thị thông báo như sau:

 

Bước 6: Ký nhận kết quả thi

Sau khi hết thời gian ca thi, theo hướng dẫn của giám thị, sinh viên ký vào “Danh sách ký nhận kết quả thi” và nộp lại giấy nháp, phiếu tài khoản dự thi trước khi rời khỏi phòng thi theo hiệu lệnh của giám thị.