HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 

Bước 1: Thí sinh vào địa chỉ website http://cet.vnu.edu.vn chọn mục "THI TRỰC TUYẾN" hoặc có thể vào trực tiếp địa chỉ https://dgnl.edu.vn để đăng ký và thi.

Màn hình hiện ra chọn mục "Đăng ký tài khoản thí sinh"

Hình ảnh đăng ký

Bước 2: Điền thông tin đăng ký tài khoản

Điền thông tin đăng ký

 

Các mục thông tin có dấu (*) bên cạnh là thông tin bắt buộc phải có

Các bạn điền đầy đủ thông tin:

- Họ tên

- Số điện thoại (nếu có)

- Địa chỉ email sau này sẽ là tài khoản đăng nhập để thi trực tuyến, cũng sẽ là địa chỉ email để khôi phục mật khẩu khi bị quên.

- Gõ vào mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu

- Gõ các ký tự số bên canh vào ô tương ứng

- Bấm nút "Chấp nhận"

Hiển thị ra màn hình thông báo đăng ký thành công.

Thông báo đăng ký thành công

Thí sinh có thể bấm vào nút "Đăng nhập để sử dụng hệ thống" để vào ngay hệ thống, khi đó sẽ hiển thi màn hình đăng nhập. Thí sinh gõ vào tài khoản (chính là địa chỉ email vừa đăng ký) và mật khẩu để đăng nhập.

Bấm vào đây để đăng ký ngay: https://dgnl.edu.vn/extra/stdreg.aspx

Chúc bạn thành công.