Các văn bản hướng dẫn

 

Các văn bản hướng dẫn CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


ĐKDTThí sinh đã đăng ký sẽ nhận được thông báo về số báo danh, phòng thi trước 02 ngày dự thi qua       email hoặc tra cứu tại cổng thông tin khảo thí trước ngày thi. Chi tiết hướng dẫn đăng ký dự thi đánh giá

  năng lực học sinh THPT xem tại đây

Nộp lệ phíThí sinh tham gia đăng ký phải hoàn thành việc nộp phí đăng ký thi mới đủ điều kiện trong danh sách dự thi chính thức. Chi tiết hướng dẫn nộp phí đăng ký dự thi đánh giá năng lực học sinh THPT  xem tại đây

 

quy chế thi QUY CHẾ THI


quy chế thi Quy chế thi đánh giá năng lực học sinh THPT ở ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây