THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN MÁY TÍNH NĂM 2020

  Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi Kiểm tra Kiến thức Trung học phổ thông năm 2020 với phương thức làm bài thi trên máy tính kể từ ngày 20/02/2020 như sau: