HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2019

Kỳ thi Kiểm tra kiến thức thi THPTQG do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPTQG năm 2019 đánh giá được hiện trạng năng lực học tập của bản thân về các kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung thi THPTQG năm 2019.

Thẻ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC

Kỳ thi Kiểm tra kiến thức thi THPTQG do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPTQG năm 2019 đánh giá được hiện trạng năng lực học tập của bản thân về các kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung kỳ thi THPTQG năm 2019. Kết quả Kiểm tra kiến thức giúp học sinh có thông tin để xây dựng chiến lược học tập, ôn luyện phù hợp và hiệu quả.

Thẻ

Mở cổng Hệ thống Kiểm tra kiến thức trực tuyến

Với mục tiêu mở rộng các cơ hội thi kiểm tra kiến thức cho người học, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống thi trực tuyến để phục vụ công tác đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và phục vụ cộng đồng kể từ ngày 03/6/2019. Hệ thống khởi động bằng việc hỗ trợ học sinh dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

Thẻ