THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHẢO THÍ NĂM HỌC 2019 – 2020

Triển khai Kế hoạch số 2899/KH-ĐHQGHN ngày 17/9/2019 của ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí đợt I cho các giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác đào tạo...