Đánh giá kết quả thi ĐGNL học sinh THPT và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026

Sáng ngày 01/9/2021, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã chủ trì Hội thảo trực tuyến“Đánh giá kết quả thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026” ..

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn đề tài, nhiệm vụ và chuyên đề Nghiên cứu khoa học năm 2021

Căn cứ Thông báo số 54/TB-KT ngày 29/01/2021 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về việc tuyển chọn, xét chọn đề tài, nhiệm vụ và chuyên đề nghiên cứu năm 2021: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 29/01/2021 đến ngày 15/03/2021;

ĐHQGHN sẽ thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh sau đại học

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, ĐHQGHN đã có nhiều giải pháp đổi mới để thực hiện mục tiêu hướng tới xây dựng và phát triển trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao,