Các bài viết liên quan đến kiểm tra kiến thức

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT NĂM 2020 (hình thức thi trên giấy, Chủ nhật, ngày 14/6/2020)

Kỳ thi Kiểm tra kiến thức thi THPT do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh thi THPTQG vào năm 2020 đánh giá được hiện trạng năng lực học tập...

THÔNG BÁO DỪNG KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC TRÊN GIẤY NGÀY 08/3/2020, TIẾP TỤC TRIỂN KHAI KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC ONLINE TRÊN MÁY MÁY TÍNH

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN MÁY TÍNH NĂM 2020

  Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi Kiểm tra Kiến thức Trung học phổ thông năm 2020 với phương thức làm bài thi trên máy tính kể từ ngày 20/02/2020 như sau:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2019

Kỳ thi Kiểm tra kiến thức thi THPTQG do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPTQG năm 2019 đánh giá được hiện trạng năng lực học tập của bản thân về các kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung thi THPTQG năm 2019.

Thẻ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA KIẾN THỨC

Kỳ thi Kiểm tra kiến thức thi THPTQG do Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TTKT) tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPTQG năm 2019 đánh giá được hiện trạng năng lực học tập của bản thân về các kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung kỳ thi THPTQG năm 2019. Kết quả Kiểm tra kiến thức giúp học sinh có thông tin để xây dựng chiến lược học tập, ôn luyện phù hợp và hiệu quả.

Thẻ