Thông báo Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ khảo thí

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy nói chung cũng như hoạt động kiểm tra đánh giá nói riêng của giảng viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đào tạo...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG RA ĐỀ VÀ THẨM ĐỊNH NGHỀ TẠI VINMEC

Trong khuôn khổ 2 ngày, từ ngày 16-17/06/2018, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã cùng Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec phối hợp tổ chức khóa tập huấn Kỹ năng ra đề và thẩm định nghề cho đội ngũ giảng viên nội bộ của Công ty tại Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) và Bệnh viện Vinmec Central Park (Thành phố Hồ Chí Minh).

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHẢO THÍ NĂM HỌC 2019 – 2020

Triển khai Kế hoạch số 2899/KH-ĐHQGHN ngày 17/9/2019 của ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí đợt I cho các giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác đào tạo...

Trình diễn mô hình thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội tại tỉnh Tuyên Quang

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang tổ chức trình diễn mô hình thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội