Hội thảo tập huấn kĩ thuật xây dựng và đánh giá câu hỏi thi

Từ ngày 11-13/01/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (TT Khảo thí) đã tiến hành tổ chức Hội thảo tập huấn về kĩ thuật xây dựng và đánh giá câu hỏi thi. Nội dung tập huấn do Giáo sư Stephen Gerard Sireci, Đại học Massachusetts, Amherst, Hoa Kì - chuyên gia về xây dựng câu hỏi thi, đề thi và bà Chloe Torres, chuyên gia đánh giá của Hiệp hội đo lường sự sẵn sàng vào học đại học và tham gia thị trường lao động (PARCC) trình bày.

Trao đổi, hợp tác về kiểm tra đánh giá trong giáo dục với Trung tâm Nghiên cứu đánh giá - Đại học Melbourne

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đón tiếp các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá, Trường Đại học Melbourne, Australia đến trao đổi kinh nghiệm hoạt động đánh giá trong giáo dục.

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Hội nghị quốc tế về đánh giá các xu hướng giáo dục ngôn ngữ tại Singapore

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cán bộ của Trung tâm đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 52 về “Đánh giá các xu hướng giáo dục ngôn ngữ: Chính sách, Triển vọng và Hợp tác” diễn ra từ ngày 13-15 tháng 3 năm 2017 tại Singapore.

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN làm việc với Giám đốc Phụ trách đối ngoại Tổ chức giáo dục College Board – Hoa Kỳ

Ngày 03/5/2016, TS. Sái Công Hồng – Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Ông James Zika – Giám đốc Phụ trách đối ngoại của Tổ chức College Board và các đồng sự. Đây là tổ chức quản lý kỳ thi SAT – một trong những kỳ thi chuẩn hóa để đăng ký vào một số trường đại học ở Mỹ hiện nay.