Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức – English Champion 2017 vòng 2

Sau Vòng 1 thi online không tập trung với hơn 20.000 thí sinh, sáng ngày 5/3 vừa qua, 2.000 học sinh tiếp tục bước vào Vòng 2 cuộc thi English Champion 2017 tại điểm thi của Ban tổ chức ở 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội - EQUEST lựa chọn được địa điểm thuận lợi và đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất và không gian cho các em thí sinh dự thi đó là Trung tâm Khảo thí - ĐHQGHN.