Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh thi B1 (PET) do ĐH Cambridge - Vương quốc Anh cấp chứng chỉ

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh,thi Chứng chỉ B1 (PET) ...

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH, THI CHỨNG CHỈ B1 (PET) DO ĐẠI HỌC CAMBRIGE – VƯƠNG QUỐC ANH CẤP

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN cùng Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, thi Chứng chỉ B1 (PET) tiếng Anh quốc tế do Đại học Cambridge – Vương quốc Anh cấp (tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của HS. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.