Thông báo về việc tra cứu thông tin dự thi Kiểm tra kiến thức , Chủ nhật ngày 19/7/2020

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (CET) đã hoàn thành Dữ liệu tra cứu thông tin dự thi Kiểm tra kiến thức ngày 19/7/2020. Các thí sinh đã nộp tiền thành công có thể vào phần mềm http://tracuu.dgnl.edu.vn/ để tra cứu thông tin dự thi của mình (số báo danh, phòng thi, địa điểm thi).

Lưu ý: Thí sinh gõ số điện thoại để tra cứu thông tin (Thí sinh đã đăng ký bằng số điện thoại)