THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN MÁY TÍNH NĂM 2020

 

THÔNG BÁO VỀ

KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

(phương thức làm bài thi trên máy tính)

            Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi Kiểm tra Kiến thức Trung học phổ thông năm 2020 với phương thức làm bài thi trên máy tính kể từ ngày 20/02/2020 như sau:

1. Địa chỉ và thời gian hoạt động của hệ thống thi:

            - Địa chỉ hệ thống thi: http://dgnl.edu.vn

            - Hoạt động 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, trừ thời gian bảo trì hệ thống.

  - Hệ thống bắt đầu mở đón học sinh (HS) thi từ 9h00, thứ 5, 20/02/2020

2. Môn thi, thời gian làm bài thi và tần suất bổ sung đề thi mới

TT

Môn thi

Thời gian

làm bài

Tần suất nạp

đề thi mới

 1.  

Toán học

90 phút

Mỗi một tuần nạp 01 đề thi mới vào chiều thứ 6. Trường hợp nhu cầu của học sinh cao hoặc nhóm học sinh có yêu cầu riêng của sẽ nạp trước.

 1.  

Vật lí

50 phút

 1.  

Hóa học

50 phút

 1.  

Sinh học

50 phút

 1.  

Tiếng Anh

60 phút

 1.  

Địa lí

50 phút

Mỗi hai tuần nạp 01 đề thi mới vào chiều thứ 6. Trường hợp có yêu cầu riêng sẽ trao đổi cụ thể.

 1.  

Lịch sử

50 phút

 1.  

Giáo dục công dân

50 phút

3. Các bước HS thực hiện để dự thi

 • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://dgnl.edu.vn và đăng ký tài khoản dự thi
 • Bước 2: Nạp tiền vào ví điện tử của tài khoản dự thi tương ứng với mức lệ phí của các bài thi dự kiến thực hiện
 • Bước 3: Chọn bài thi để dự thi và nhận kết quả ngay sau khi thi

Ghi chú: Trên trang chủ của Hệ thống thi trực tuyến VNU - CET có đầy đủ các hướng dẫn, thông tin hỗ trợ, HS đọc kỹ trước khi thực hiện các bước trên.

4. Lệ phí thi và chính sách giảm lệ phí thi cho nhóm học sinh

4.1. Học sinh đăng ký dự thi theo nhóm (không nhất thiết ở cùng lớp, cùng trường, cùng địa bàn cư trú) được giảm lệ phí thi. Mức lệ phí/môn thi, cụ thể như sau:

TT

Môn thi

Lệ phí thi (VNĐ) theo số lượng HS đăng ký dự thi

Cá nhân

Đăng ký

Nhóm HS đăng ký

5 HS

6 - 10 HS

11 - 15 HS

≥ 16 HS

100%

90%

80%

70%

60%

 1.  

Toán học

30.000

27.000

24.000

21.000

18.000

 1.  

Vật lí

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

 1.  

Hóa học

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

 1.  

Sinh học

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

 1.  

Tiếng Anh

30.000

27.000

24.000

21.000

18.000

 1.  

Địa lí

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

 1.  

Lịch sử

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

 1.  

Giáo dục công dân

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

4.2. Số lượt giảm lệ phí/một môn/một HS tối đa là 4, với tuần suất một lần/một tuần. Số môn được giảm lệ phí khi đăng ký dự thi theo nhóm tối đa là 4 môn.

4.3. Việc giảm lệ phí được thực hiện theo phương thức TTKT cấp bù số lệ phí giảm vào ví điện tử trong tài khoản dự thi của HS để đảm bảo ví điện tử có đủ số tiền tương ứng với mức lệ phí của các môn HS đăng ký thi.

4.4. TTKT cấp bù số lệ phí giảm vào ví điện tử của HS trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày TTKT xác nhận đã nhận được đăng ký của nhóm HS. Việc xác nhận này được thông báo tại website: http://cet.vnu.edu.vn và fanpage http://facebook.com/cetvnu của TTKT.

4.5. Lệ phí được giảm có giá trị sử dụng trong suốt cả kỳ thi.

5. Cách nộp lệ phí thi của nhóm học sinh được giảm ở mục 4

5.1. HS tự đăng ký tài khoản dự thi trên Hệ thống thi trực tuyến VNU-CET tại địa chỉ http://dgnl.edu.vn

5.2. HS tự nộp lệ phí thi (phần không được miễn giảm theo mức ở bảng 4.2) vào ví điện tử trong tài khoản dự thi của mình. Khi điều kiện tài chính cho phép, HS nên nộp lệ phí một lần cho tất cả các môn, các lần dự định làm bài thi để giảm chi phí nộp lệ phí thi do ngân hàng khấu trừ.

5.3. HS đã có tài khoản dự thi tự lập nhóm hoặc giáo viên, nhà trường tổ chức nhóm cho HS đăng ký dự thi. Mỗi nhóm có một đại diện của nhóm tự cử ra. Người đại diện thay mặt nhóm tập hợp danh sách nhóm theo mẫu dưới đây:

-------------------------

            Tên nhóm (do nhóm tự đặt phù hợp thuần phong mỹ tục và không trái pháp luật)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ Email (*)

Điện thoại

  Tên tài khoản thi

(*)

Số lượt đăng ký giảm

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Môn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Tên tài khoản thi chính là địa chỉ email HS sử dụng đăng ký trong hệ thống thi

                                                                        Người đại diện nhóm

                                                                           (điện thoại, email)

----------------------

Danh sách gửi về TTKT qua địa chỉ: cet.hotrothi@vnu.edu.vn và báo cho số điện thoại hỗ trợ 024.66.759.258 hoặc 024.62.532.741 (khi thấy cần).

6. Hợp tác với các trường THPT trong việc tổ chức cho HS dự thi

            Trường THPT dự định tổ chức cho HS cùng dự thi mời liên hệ với đại diện TTKT,

Th.S Nguyễn Sơn Tùng: 0978592785, tungnsttkt@vnu.edu.vn hoặc nstungsp2@gmail.com

            Ngoài việc phối hợp tổ chức cho HS cùng dự thi, TTKT mong muốn phối hợp với trường THPT tổ chức chữa bài, giải đáp thắc mắc cho HS. TTKT sẽ dành một phần lệ thi phí để trường THPT thực hiện công việc này.