Thông báo lùi ngày thi Kiểm tra kiến thức đợt 2 (từ 12/7/2020 sang 19/7/2020)

Do đợt thi ngày 12/7/2020 trùng với lịch thi thử của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo lùi lịch thi Kiểm tra kiến thức sang ngày 19/7/2020. Theo đó lịch đăng ký dự thi thay đổi như sau:

- Trước 12h00, ngày 17/7/2020: Hoàn thành việc ĐKDT.

- Trước 17h00, ngày 17/7/2020: Hoàn thành việc nộp lệ phí thi.

- Từ 15h00, ngày 18/7/2020: Học sinh tra thông tin dự thi tại địa chỉ http://dkdt.dgnl.edu.vn/

Toàn văn Thông báo gốc về kỳ thi KTKT THPTQG đợt 2, năm 2020 xem tại đây