Lưu ý dành cho học sinh dự thi Kiểm tra kiến thức THPT vào Chủ nhật, ngày 19/7/2020

 

        Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần thứ hai kỳ thi Kiểm tra kiến thức Trung học phổ thông vào ngày 19/7/2020. Trước ngày thi, Trung tâm lưu ý học sinh đã đăng ký dự thi một số nội dung sau:

          1. Các thời hạn cuối cùng cần nhớ

          - Đăng ký dự thi là 12h, thứ 6, ngày 17/7/2020

          - Nộp lệ phí thi là 17h, thứ 6, ngày 17/7/2020

          Danh sách dự thi được lập trên cơ sở danh sách học sinh đăng ký và nộp lệ phí đúng thời hạn quy định nêu trên.  Vì thế, học sinh đã đăng ký nhưng chưa nộp lệ phí thi cần hoàn thành đúng lịch hạn.

          2. Tra cứu mã đăng ký dự thi, môn thi, trạng thái nộp lệ phí thi:

          - Ba việc trên xem tại địa chỉ http://dkdt.dgnl.edu.vn/

          - Ở bảng kết quả tra cứu, trong cột "Mã ĐKDT" nếu chỉ có mã ĐKDT tức là Trung tâm chưa xác nhận đã nhận được lệ phí dự thi. Còn nếu Trung tâm đã nhận thì ở cột đó sẽ ghi, ví dụ: "KT00007- Đã nộp lệ phí thi"

          3. Tra số báo danh và phòng thi

          Từ 15h, thứ 7, ngày 18/7/2020, tại website của Trung tâm (www.cet.vnu.edu.vn) có trang tra cứu số báo danh, số hiệu phòng thi. Học sinh tra cứu bằng số điện thoại đã đăng ký khi đăng ký dự thi.

          4. Ghi và tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm

         - Cần ghi đầy đủ: Tên môn thi (rất quan trọng!), các mục 1, 2, 3, 4, 5 ở hộp bên trái và ghi đủ ở dòng trên cùng của ô số báo danh, mã đề thi của phần khoanh đỏ trong ảnh dưới.

        - Cần tô kín ô và tô đều, đủ đậm mỗi ô bằng bút chì vào các ô số báo danh và mã đề thi của phần khoanh đỏ trong ảnh dưới.

PTLTN.jpg

          Chúc các em thi tốt và giữ sức khỏe thật tốt cho chặng đường tiếp theo!