HƯỚNG DẪN HOÀN LỆ PHÍ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2020

 

HƯỚNG DẪN HOÀN LỆ PHÍ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2020

(phương thức làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm)

          Để phòng chống ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 14/02/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã quyết định dừng toàn bộ việc học tập của học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đến hết tháng 02/2020. Do đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (TTKT) quyết định dừng kỳ thi Kiểm tra kiến thức THPT (KTKT) với phương thức học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm vào ngày 23/02/2020 và chuyển sang thi vào ngày 08/03/2020. Học sinh đã đăng ký thi và đã nộp lệ phí vui lòng xem hướng dẫn về việc hoàn trả lệ phí thi dưới đây.

Học sinh đã nộp lệ phí thi với phương thức thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm lựa chọn một trong các cách hoàn trả lệ phí như sau:

          Cách 1. Nhận lại lệ phí thi đã nộp

          Cách 2. Chuyển lệ phí thi đã nộp sang ví điện tử trong tài khoản dự thi của mình tại Hệ thống tổ chức thi trực tuyến VNU-CET để thi trên máy tính.

          Cách 3. Bảo lưu lệ phí đã nộp và chuyển sang kỳ thi ngày 08/03/2020.

          Nếu chọn cách 1, học sinh vui lòng nhập đủ, chính xác thông tin vào mẫu trong liên kết dưới đây để TTKT gửi lại lệ phí thi cho HS:

          https://forms.gle/HyYrAna8n51Ekitq7

          Nếu chọn cách 2, học sinh đăng nhập website http://dgnl.edu.vn và đăng ký tài khoản dự thi và điền chính xác thông tin vào mẫu trong liên kết dưới đây để TTKT chuyển lệ phí thi đã nộp sang ví điện tử trong tài khoản dự thi của HS:

https://forms.gle/DmVgzoqhzZo9MyGJA

Khi cần hỗ trợ, học sinh liên hệ với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

- Điện thoại: 024.66.759.258 hoặc 024.62.532.741

- Email: cet.hotrothi@vnu.edu.vn

          Chi tiết về kỳ thi Kiểm tra Kiến thức trên máy tính xem tại đây