Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Hội nghị quốc tế về đánh giá các xu hướng giáo dục ngôn ngữ tại Singapore

Nhận lời mời của tổ chức English Cambridge Assessment khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, PGS. TS Vũ Đỗ Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cán bộ của Trung tâm đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 52 về “Đánh giá các xu hướng giáo dục ngôn ngữ: Chính sách, Triển vọng và Hợp tác” diễn ra từ ngày 13-15 tháng 3 năm 2017 tại Singapore. Đây là Hội nghị quốc tế thường niên về Đánh giá việc giảng dạy và học tập tiếng Anh của Trung tâm vùng về ngôn ngữ thuộc tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Asean. (http://www.relc.org.sg/Conference2017)

Mục đích của hội thảo nhằm:

-          Cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, những người thực thi và các chuyên gia ngôn ngữ một diễn đàn để chia sẻ các nghiên cứu và ứng dụng về chính sách, thiết kế và thực hiện chương trình giáo dục ngôn ngữ,

-          Khuyến khích thảo luận các sáng kiến trong việc chuyển tải các chính sách giáo dục ngôn ngữ vào việc phát triển các chương trình, tài liệu và ứng dụng vào các lớp học hiện hành,

-          Chia sẻ các sáng kiến và cải tiến phương pháp sư phạm trong giáo dục ngôn ngữ,

-          Xem xét và thảo luận các phương thức đánh giá giáo dục khác nhau.

Hội nghị năm nay đã quy tụ hơn 400 đại biểu (là các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giáo viên ngôn ngữ) từ các quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong 3 ngày diễn ra hội thảo, 110 phiên song song của các đại biểu, 13 phiên thảo luận của các diễn giả chính được mời trình bày tập trung vào  chủ đề chính sau đây:

-          Hoạch định các chính sách liên quan tới việc đánh giá trong việc dạy học tiếng Anh nhằm thiết kế chương trình phù hợp, nhất là trong bối cảnh hội nhập khu vực và hội nhập kinh tế toàn cầu,

-          Đánh giá thực chất, đánh giá theo hướng học tập, đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết trong việc giảng dạy và học tập.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Trung tâm khảo thí đã có buổi làm việc với Tiến sỹ Nick Saville, Giám đốc nghiên cứu của tổ chức Cambridge Assessment, một trong các diễn giả chính của Hội nghị và bà Cheng Pier Lim, Giám đốc khu vực của tổ chức English Cambridge Assessment về xu hướng hợp tác trong thời gian tới liên quan tới các lĩnh vực nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khảo thí về đánh giá trong giáo dục.

Một số hình ảnh chính của Hội thảo.

IMG_5971.pngIMG_6222_0.png