Thông tin dành cho sinh viên thi kết thúc học phần chung môn kinh tế chính trị Mác-Lênin (Pec 1008) học kỳ 1 năm học 2020-2021 (đợt 1 ngày 1/11/2020)

Thông tin dành cho sinh viên thi kết thúc học phần chung môn Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (Pec 1008)

học kỳ 1 năm học 2020-2021 (đợt 1 ngày 1/11/2020)

Sinh vên tra cứu lịch thi cụ thể (Số báo danh, phòng thi, ca thi, ngày thi, điểm thi)
tại trang
TRA CƯU LỊCH THI bằng việc gõ Mã số sinh viên vào ô bên trên.

1. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM THI

Điểm thi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (CET)
Tại tầng 3 nhà C1T (Tòa nhà Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội), số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. LỊCH TRÌNH THEO CA THI

TT

LỊCH TRÌNH

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

CA 1

CA 2

CA 3

CA 4

1

Cán bộ bắt đầu làm nhiệm vụ

07h45'

09h30'

13h30'

15h15'

2

Sinh viên có mặt tại điểm thi

07h55'

09h40'

13h40'

15h25'

3

Mời sinh viên vào phòng thi

08h00'

09h45'

13h45'

15h30'

4

Tính giờ làm bài cho sinh viên

08h15'

10h00'

14h00'

15h45'

5

Hết giờ làm bài thi

09h15'

11h00'

15h00'

16h45'

6

Sinh viên rời phòng thi

09h30

11h15'

15h15'

17h00'

3. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định.

- Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên.

- Trong trường hợp bị mất thẻ và chưa được cấp lại, sinh viên phải mang theo Giấy chứng nhận sinh viên do đơn vị đào tạo cấp có đủ họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, ngành học, khóa học, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

- Thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN yêu cầu sinh viên dự thi nghiêm túc thực hiện việc chủ động báo cáo với Trường Đại học Công nghệ hoặc cán bộ coi thi khi bản thân có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi.

- Xem tài liệu Hướng dẫn sinh viên làm bài thi trên máy tính tại đây