THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN THI CA BỔ SUNG HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC KỲ I NĂM 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CA BỔ SUNG:

TT

SBD

Mã số

Họ và tên

 

Ngày sinh

Phòng thi

1

CET70001

19071287

Mai Hà

Anh

04/02/2001

1

2

CET70002

19061044

Lê Thị Linh

Chi

15/12/2001

1

3

CET70003

19071121

Trần Thị

Diễm

18/04/2001

1

4

CET70004

19071031

Vũ Thị Bích

Diệp

21/12/2001

1

5

CET70005

19051046

Đặng Duy

Đạt

29/08/2001

1

6

CET70006

19032650

Phạm Kim

Đĩnh

20/03/2001

1

7

CET70007

19020902

Văn Ngọc

Đức

20/10/2000

1

8

CET70008

19071157

Ngô Thanh

Hoà

06/04/2001

1

9

CET70009

19010352

Đinh Mạnh Huy

Hoàng

19/09/2001

1

10

CET70010

19071160

Lê Đình

Hoàng

31/05/2001

1

11

CET70011

19064024

Kiều Hải

Kiên

16/02/2001

1

12

CET70012

19032679

Nguyễn Ngọc Hoài

Linh

22/05/2001

1

13

CET70013

19051153

Trần Lê Bảo

Mi

29/08/2001

1

14

CET70014

19071206

Vũ Hoài

Nam

12/08/2001

1

15

CET70015

19032049

Lê Mai Uyển

Nhi

27/12/2001

1

16

CET70016

19100304

Lâm Thị Hồng

Nhung

02/03/2001

1

17

CET70017

19071228

Nguyễn Hồng

Phong

31/10/2001

1

18

CET70018

19071005

Trần Nam

Phong

09/10/2001

1

19

CET70019

19071475

Nguyễn Hà

Phương

28/06/2001

1

20

CET70020

19020754

Phạm Minh

Tân

02/07/2001

1

21

CET70021

19032712

Trần Ngọc

Tân

08/05/2001

1

22

CET70022

19020637

Trần Vũ

Toàn

03/02/2001

1

23

CET70023

19071080

Đinh Thị Hương

Thảo

07/05/2001

1

24

CET70024

19071241

Nguyễn Phương

Thảo

02/03/2001

1

25

CET70025

19061365

Ngô Hiền

Thư

11/06/2001

1

26

CET70026

19032732

Vũ Đình

Trọng

03/06/2001

1

27

CET70027

19032743

Đỗ Lan

Vy

06/09/2001

1

1. Thông tin về địa điểm thi:

  • Chủ nhật (ngày 05/01/2020): Tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (Tầng 3 nhà C1T- Tòa nhà Trung tâm Thông tin thư viện ĐHQGHN), Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

       Sinh viên xem bản đồ đường đến Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN: TẠI ĐÂY 

    2. Lịch trình ca thi

TT

Lịch trình

 

1

Sinh viên có mặt tại điểm thi

7h45

2

Mời sinh viên vào phòng thi

7h50

3

Tính giờ làm bài cho sinh viên

8h00

4

Hết giờ làm bài thi

9h00

5

Kết thúc ca thi

9h10

3. Nhiệm vụ của sinh viên:
         - Có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.
         - Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên. Trong trường hợp bị mất thẻ và chưa được cấp lại, sinh viên phải mang theo Giấy chứng nhận sinh viên do đơn vị đào tạo cấp có đủ họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, ngành học, khóa học, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.
         - Xem tài liệu Hướng dẫn sinh viên làm bài thi trên máy tính tại đây: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI THI TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VNU - CET

        - Xem Nội quy phòng thi tại đây: NỘI QUY PHÒNG THI