Thông báo về việc thi kết thúc học phần tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN học kỳ II năm học 2021-2022

1. Địa điểm thi, danh sách thi, hướng dẫn sinh viên đăng ký ca thi

Sinh viên ĐHQGHN thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin (PHI) và Kinh tế chính trị Mác - Lênin (PEC) trên máy tính tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN: Tầng 3, nhà C1T (tòa nhà Thư viện), số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sinh viên đăng ký ca thi trực tuyến tại địa chỉ http://hpc.vnu.edu.vn. Hướng dẫn đăng ký ca thi xem tại địa chỉ trên. Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi của học phần nào, ở đợt thi nào thì đăng ký ca thi của đợt thi đó. Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi do các Trường/Khoa cung cấp. 

Trong thời gian đăng ký cho mỗi học phần của mỗi đợt thi, sinh viên có thể chỉnh sửa ca thi đã đăng ký tối đa là 2 lần. Hết thời gian quy định, sinh viên không chỉnh sửa được kết quả đã đăng ký. 

Ca thi tự động đóng đăng ký khi đủ số lượng hoặc đóng theo thời gian quy định trong lịch trình có ở mục 2 dưới đây.  

Sinh viên tự ghi nhớ ca thi đã đăng ký. Sinh viên tra cứu ca thi đã đăng ký bằng cách đăng nhập trang đăng ký ca thi để xem lại.

Sinh viên đã đăng ký ca thi không đến dự thi và không có lý do được xem như bỏ thi và nhận điểm 0 (không).

Sinh viên đã đăng ký ca thi không đến dự thi và báo cáo lý do, được đơn vị đào tạo chấp nhận thì được phép dự thi bổ sung.

Sinh viên có tên trong danh sách dự thi nhưng không đăng ký ca thi phải  báo cáo với Trường/Khoa đang học tập để nhận được sự chỉ dẫn tiếp theo.

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian làm bài thi 15 phút của ca thi (quy định tại mục 3 dưới đây), xuất trình thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân để kiểm tra.

2. Thời gian đăng ký thi và ngày thi

Đợt thi

Mã HP

Sinh viên của

Trường/Khoa (*)

Mở trang

Đăng ký ca thi

Đóng trang

Đăng ký ca thi

Ngày thi

 

1

 

PHI

UET, IS

08h00, 31/5/2022

08h00, 01/6/2022

08/6/2022

PEC

HSB, UET, SIS,

UEB, IS,

12h00, 01/6/2022

12h00, 05/6/2022

08-09/6/2022

2

PEC

Đơn vị có nhu cầu

và số lượng SV đủ

để mở đợt thi

08h00, 08/6/2022

08h00, 09/6/2022

14-15/6/2022

PHI

12h00, 09/6/2022

12h00, 10/6/2022

14-15/6/2022

3

PEC

VJU, HUS, IS, UED, LS

12h00, 13/6/2022

12h00, 16/6/2022

27-29/6/2022

PHI

HSB

12h00, 20/6/2022

08h00, 21/6/2022

27-29/6/2022

PEC

HUS, IS

12h00, 21/6/2022

08h00, 23/6/2022

29-30/6/2022

4

 

PEC

UEB

08h00, 14/7/2022

12h00, 15/7/2022

20/7/2022

PHI

UEB

17h00, 15/7/2022

08h00, 18/7/2022

21/7/2022

(*) Tên đơn vị đào tạo sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Anh.

3. Thời gian tính giờ làm bài của ca thi:

 

Buổi thi SÁNG

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

07h15-08h15

08h45-09h45

10h15-11h15

11h45-12h45

 

Buổi thi CHIỀU

Ca 5

Ca 6

Ca 7

Ca 8

13h30-14h30

15h00-16h00

16h30-17h30

18h00-19h00

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian tính giờ làm bài 15 phút

4. Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Khảo thí chỉ tiếp nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần từ các Trường/Khoa. Sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng không có tên trong danh sách dự thi phải liên hệ với Trường/Khoa đang học tập để nhận được sự hỗ trợ.

Nếu đã có tên trong danh sách dự thi nhưng không đăng ký được ca thi, sinh viên liên hệ với Trung tâm qua trang [VNU-CET] HỖ TRỢ SINH VIÊN THI có địa chỉ tại https://bit.ly/3yQPwLn trong giờ làm việc của vào ngày đăng ký ca thi./.