THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHẢO THÍ NĂM HỌC 2019 – 2020

Triển khai Kế hoạch số 2899/KH-ĐHQGHN ngày 17/9/2019 của ĐHQGHN,  Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí đợt I cho các giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác đào tạo, khảo thí thuộc các đơn vị đào tạo của  trong năm học 2019 – 2020. Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác khảo thí là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ Đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025.            

1. Thời gian tập huấn

STT

Mã lớp tập huấn

Thời gian

  1.  

TK1.2019

Thứ 2, Thứ 3, ngày 14-15/10/2019

  1.  

TK2.2019

Thứ 2, Thứ 3, ngày 21-22/10/2019

  1.  

PT1.2019

Thứ 4, Thứ 5, ngày 16-17/10/2019

  1.  

PT2.2019

Thứ 4, Thứ 5, ngày 23-24/10/2019

 2. Mục đích

Hỗ trợ đổi mới hoạt động giảng dạy ở các đơn vị đào tạo thông qua việc nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá của giảng viên về xây dựng công cụ đánh giá (ngân hàng câu hỏi và đề thi trắc nghiệm, các loại hình đề thi khác) và năng lực của cán bộ quản lý, chuyên viên về công tác khảo thí trong phân tích kết quả kiểm tra đánh giá, qua đó từng bước thống nhất các quy định và chuẩn hóa thực hành khảo thí về các nội dung này trong công tác quản lý đào tạo ở ĐHQGHN.

3. Mục tiêu

Cán bộ, giảng viên hiểu được cơ sở lý thuyết và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm tra đánh giá để vận dụng hiệu quả trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đánh giá và phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học.

4. Nội dung tập huấn

- Đối với lớp mã TK1 và TK2: Thiết kế ngân hàng câu hỏi, đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học.

- Đối với lớp mã PT1 và PT2: Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá.

5. Đối tượng và quy mô tổ chức tập huấn đợt 1

a) Tập huấn về Thiết kế ngân hàng câu hỏi, đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học

- Đối tượng: Giảng viên dưới 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, giảng viên chưa tham gia các khóa tập huấn có nội dung tương tự.

- Quy mô lớp:  2 lớp (TK1.2019 và TK2.2019): 50 học viên/lớp.

b) Tập huấn về Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá

- Đối tượng: Cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách công tác khảo thí, công tác đào tạo của các đơn vị đào tạo.

- Quy mô lớp: 2 lớp (PT1.2019 và PT2.2019): quy mô 20 học viên/lớp.

6.  Địa điểm và liên hệ

 - Các lớp tập huấn được tổ chức tại Nhà khách ĐHQGHN.

 Ghi chú:  học viên tự chuẩn bị máy tính xách tay mang tới lớp học để thực hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung các lớp học và các nội dung về khóa tập huấn, các đơn vị đào tạo và cá nhân xin vui lòng liên hệ với ThS.Phạm Hương Thảo, Cán bộ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN theo số điện thoại: 02466759258 hoặc 0912472799.