TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHẢO THÍ ĐỢT II NĂM HỌC 2019-2020

Nằm trong chuỗi khóa Tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí năm học 2019-2020, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục tổ chức đợt 2 lớp tập huấn Thiết kế Ngân hàng câu hỏi đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học tại Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 21-22/10/2019 và lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá vào ngày 23-24/10/2019 tại Hội trường B2 Đại học Giáo dục ĐHQGHN.

Lớp tập huấn Nâng cao năng lực khảo thí năm học 2019 - 2020 với sự tham gia của các giảng viên đến từ các đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục và Khoa Luật. Giảng viên của lớp tập huấn Thiết kế Ngân hàng câu hỏi đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học là PGS.TS Lê Đức Ngọc, nguyên Phó Trưởng ban Đào tạo, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục (nay là Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục); lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá do PGS.TS Vũ Đỗ Long, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực tiếp giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh lớp tập huấn:

anh chị thao mới.jpg

Ảnh 01: Phó Giám đốc Vương Thị Vương Thảo phát biểu khai mạc Lớp tập huấn Thiết kế Ngân hàng câu hỏi đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người

d8ea3e7a0753e10db842.jpg

Ảnh 02: Các học viên chụp ảnh tại Lớp tập huấn Thiết kế Ngân hàng câu hỏi đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người

anh toàn cảnh 1.jpgảnh toàn canh 3.jpg

anh phát biểu 1.jpgảnh phát biểu 2 .jpg

anh phat bieu 3.jpg

Ảnh 03,04,05,06,07: Các học viên trao đổi tại lớp Tập huấn Thiết kế Ngân hàng câu hỏi đề thi sử dụng trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người

c07d82c84fd9a987f0c8_0.jpg

Ảnh 08: PGS Vũ Đỗ Long giảng bài tại lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá

6db02313ec020a5c5313.jpg

Ảnh 09: Các học viên tại lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá

efd90a493575d32b8a64_0.jpg

Ảnh 10: Học viên lên trình bày bài tập tại lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá

55e6a145cf7929277068.jpg

Ảnh 11: Các học viên chụp ảnh tại Lớp tập huấn Phân tích và đánh giá kết quả kiểm tra đánh giá